#ایران

13118512
All Photos

Photos about #ایران

Welcome back to the NEW SEASON of THE PORCHOONEH SHOW.
Let

Nov 21, 2019

Welcome back to the NEW SEASON of THE PORCHOONEH SHOW. Let's roll up sleeves and keep TAKING CARE OF MEN & WOMEN in the dating world. http://www.porchooneh.com/ PORCHOONEH 24 Hr HD TV AND RADIO WATCH LIVE: http://www.porchooneh.com/ LISTEN LIVE http://radio.porchooneh.com/ PORCHOONEH RADIO Live Radio Shows Thursdays @ 12 Midnight LA Time http://radio.porchooneh.com/ **DIRECT LINKS: iPhone: http://68.4.39.73:8000/porchooneh.mp3.m3u Android: http://68.4.39.73:8000/porchooneh.mp3 THE PORCHOONEH SHOW, NEW SEASON "HOT AS A PISTOL! " ------------------------------ PORCHOONEH.TV The TV show none of the miserable Persian TV stations have the balls to handle, is now blasting worldwide live in HD 24/7. Isn't it cool?!! Watch Now: ------------------------------- NEW LINK AVAILABLE: New and Improved, Easy to access and remember! Listen And Watch Here: PORCHOONEH.TV http://TV.porchooneh.com/ http://radio.porchooneh.com/ OR TV.porchooneh.com radio.porchooneh.com ONLY ON PORCHOONEH RADIO & TV ...Shocking & Surprising as usual, no censorship for real!!! ... PLEASE JOIN OUR FAN PAGES: https://www.instagram.com/porchoonehshow/ http://fb.me/PorchoonehShow 310 896 7524 CALL LIVE CALL PORCHOONEH FREE HOTLINE : 310 896 7524 FREE for a limited time on live shows U'LL BE SURPRISED DATING, SEX, LOVE, RELATIONSHEEEEEP! & ALL WALKS OF LIFE Wherever U R Stuck !! Behrooz Pakshir Porchooneh 310 896 7524 DOWNLOAD ALL PORCHOONEH FROM http://www.porchooneh.com/MEDIA/GrandArchive/ http://porchooneh.com/ GO TO MEDIA INESSSSTAAAA...!!!??? Instagram: https://www.instagram.com/porchoonehshow/ FACEBOOK https://www.facebook.com/porchooneh.showiii SKYPE ID : PORCHOONEH11 , FOR LIVE CALLS YAHOO ID : porchooneh_show ALSO FOR LIVE CALLS Email: behrooz porchooneh.com PORCHOONEH HOTLINE: U'LL BE SURPRISED 310 896 7524 FREE for a limited time on live shows SEX, LOVE, RELATIONSHEEEEEP! & ALL WALKS OF LIFE MORE INFO: PORCHOONEH.COM Always! #تهران #قم #مرکزی #گیلان #اردبیل #زنجان #آذربایجان #کردستان #همدان #کرمانشاه #ایلام #لرستان #خوزستان #چهار_محال #کهکیلویه #بوشهر #هرمزگان #سیستان_بلوچستان #کرمان #یزد #اصفهان #مازندران #گلستان #اهواز #رشت #مشهد #شیراز #سنندج #کرج #ایران

Welcome back to the NEW SEASON of THE PORCHOONEH SHOW.
Let

Nov 21, 2019

Welcome back to the NEW SEASON of THE PORCHOONEH SHOW. Let's roll up sleeves and keep TAKING CARE OF MEN & WOMEN in the dating world. http://www.porchooneh.com/ PORCHOONEH 24 Hr HD TV AND RADIO WATCH LIVE: http://www.porchooneh.com/ LISTEN LIVE http://radio.porchooneh.com/ PORCHOONEH RADIO Live Radio Shows Thursdays @ 12 Midnight LA Time http://radio.porchooneh.com/ **DIRECT LINKS: iPhone: http://68.4.39.73:8000/porchooneh.mp3.m3u Android: http://68.4.39.73:8000/porchooneh.mp3 THE PORCHOONEH SHOW, NEW SEASON "HOT AS A PISTOL! " ------------------------------ PORCHOONEH.TV The TV show none of the miserable Persian TV stations have the balls to handle, is now blasting worldwide live in HD 24/7. Isn't it cool?!! Watch Now: ------------------------------- NEW LINK AVAILABLE: New and Improved, Easy to access and remember! Listen And Watch Here: PORCHOONEH.TV http://TV.porchooneh.com/ http://radio.porchooneh.com/ OR TV.porchooneh.com radio.porchooneh.com ONLY ON PORCHOONEH RADIO & TV ...Shocking & Surprising as usual, no censorship for real!!! ... PLEASE JOIN OUR FAN PAGES: https://www.instagram.com/porchoonehshow/ http://fb.me/PorchoonehShow 310 896 7524 CALL LIVE CALL PORCHOONEH FREE HOTLINE : 310 896 7524 FREE for a limited time on live shows U'LL BE SURPRISED DATING, SEX, LOVE, RELATIONSHEEEEEP! & ALL WALKS OF LIFE Wherever U R Stuck !! Behrooz Pakshir Porchooneh 310 896 7524 DOWNLOAD ALL PORCHOONEH FROM http://www.porchooneh.com/MEDIA/GrandArchive/ http://porchooneh.com/ GO TO MEDIA INESSSSTAAAA...!!!??? Instagram: https://www.instagram.com/porchoonehshow/ FACEBOOK https://www.facebook.com/porchooneh.showiii SKYPE ID : PORCHOONEH11 , FOR LIVE CALLS YAHOO ID : porchooneh_show ALSO FOR LIVE CALLS Email: behrooz porchooneh.com PORCHOONEH HOTLINE: U'LL BE SURPRISED 310 896 7524 FREE for a limited time on live shows SEX, LOVE, RELATIONSHEEEEEP! & ALL WALKS OF LIFE MORE INFO: PORCHOONEH.COM Always! #تهران #قم #مرکزی #گیلان #اردبیل #زنجان #آذربایجان #کردستان #همدان #کرمانشاه #ایلام #لرستان #خوزستان #چهار_محال #کهکیلویه #بوشهر #هرمزگان #سیستان_بلوچستان #کرمان #یزد #اصفهان #مازندران #گلستان #اهواز #رشت #مشهد #شیراز #سنندج #کرج #ایران

Welcome back to the NEW SEASON of THE PORCHOONEH SHOW.
Let

Nov 21, 2019

Welcome back to the NEW SEASON of THE PORCHOONEH SHOW. Let's roll up sleeves and keep TAKING CARE OF MEN & WOMEN in the dating world. http://www.porchooneh.com/ PORCHOONEH 24 Hr HD TV AND RADIO WATCH LIVE: http://www.porchooneh.com/ LISTEN LIVE http://radio.porchooneh.com/ PORCHOONEH RADIO Live Radio Shows Thursdays @ 12 Midnight LA Time http://radio.porchooneh.com/ **DIRECT LINKS: iPhone: http://68.4.39.73:8000/porchooneh.mp3.m3u Android: http://68.4.39.73:8000/porchooneh.mp3 THE PORCHOONEH SHOW, NEW SEASON "HOT AS A PISTOL! " ------------------------------ PORCHOONEH.TV The TV show none of the miserable Persian TV stations have the balls to handle, is now blasting worldwide live in HD 24/7. Isn't it cool?!! Watch Now: ------------------------------- NEW LINK AVAILABLE: New and Improved, Easy to access and remember! Listen And Watch Here: PORCHOONEH.TV http://TV.porchooneh.com/ http://radio.porchooneh.com/ OR TV.porchooneh.com radio.porchooneh.com ONLY ON PORCHOONEH RADIO & TV ...Shocking & Surprising as usual, no censorship for real!!! ... PLEASE JOIN OUR FAN PAGES: https://www.instagram.com/porchoonehshow/ http://fb.me/PorchoonehShow 310 896 7524 CALL LIVE CALL PORCHOONEH FREE HOTLINE : 310 896 7524 FREE for a limited time on live shows U'LL BE SURPRISED DATING, SEX, LOVE, RELATIONSHEEEEEP! & ALL WALKS OF LIFE Wherever U R Stuck !! Behrooz Pakshir Porchooneh 310 896 7524 DOWNLOAD ALL PORCHOONEH FROM http://www.porchooneh.com/MEDIA/GrandArchive/ http://porchooneh.com/ GO TO MEDIA INESSSSTAAAA...!!!??? Instagram: https://www.instagram.com/porchoonehshow/ FACEBOOK https://www.facebook.com/porchooneh.showiii SKYPE ID : PORCHOONEH11 , FOR LIVE CALLS YAHOO ID : porchooneh_show ALSO FOR LIVE CALLS Email: behrooz porchooneh.com PORCHOONEH HOTLINE: U'LL BE SURPRISED 310 896 7524 FREE for a limited time on live shows SEX, LOVE, RELATIONSHEEEEEP! & ALL WALKS OF LIFE MORE INFO: PORCHOONEH.COM Always! #تهران #قم #مرکزی #گیلان #اردبیل #زنجان #آذربایجان #کردستان #همدان #کرمانشاه #ایلام #لرستان #خوزستان #چهار_محال #کهکیلویه #بوشهر #هرمزگان #سیستان_بلوچستان #کرمان #یزد #اصفهان #مازندران #گلستان #اهواز #رشت #مشهد #شیراز #سنندج #کرج #ایران

🎋 #ایران -آموزش برای جوانان قیام افرین👇
شیوه بستن جاد ...

Nov 21, 2019

🎋 #ایران -آموزش برای جوانان قیام افرین👇 شیوه بستن جاده با استفاده از لاستیک و بنزین 🔥🌪 💥برای کند کردن مسیر نیروهای سرکوبگر جوانان قیامی باید تیم های چند نفره تشکیل بدهند و از هر کجا که نیروهای سرکوبگر خواستند وارد شوند برای سرکوب به شیوه ای که در ویدئو آمده جاده را می توانند سریع مسدود کنند ✌️👍

بیاین برای رهایی ایرانمون از دست ستمکاران زمان دعا کنی ...

Nov 21, 2019

بیاین برای رهایی ایرانمون از دست ستمکاران زمان دعا کنیم ! خدایا مردم کشورم را از ظلم و جور ظالمان زمان نجات بده خدایا فقر و ظلم و بیماری و بدی و زشتی ها را از سرزمینم دور بگردان و سلامتی مهر و آرامش و نعمت و خرد و علم و دانش به مردم کشورم ارزانی دار و جهل را در کشورم ریشه كَن كُن، آمین 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😔😔😔 #دعا #فقر #ظلم #حکومت #غاصب #جهل #ایران #امید #رهایی #مهاجرت #اینترنت #ایران_خاموش #Iran #internet #internet #shot_off #canada #toronto

درود بر عزیزان خداوند 
همانطور که مطلع هستید در ایران، ...

Nov 21, 2019

درود بر عزیزان خداوند همانطور که مطلع هستید در ایران، عزیزان ما چند روزیست که برای بدست آوردن حقوق اولیه خود با حکومت ایران در تنش هستند و وظیفه ما دعا و حمایت برای آزادی ایران و ایرانیان هست. با اتحاد و هبستگی در دعا و روزه میایستیم تا وعده های خداوند به حقیقت بپیوندد و از پدر آسمانی میخواییم تا برکت و آزادی خودش رو بر وطن عزیزمان بریزد. به نام عیسی مسیح بزودی درهای کلیسا ها در ایران باز خواهد شد و تمام مردم ایران طعم خوش آزادی در خداوند رو خواهند چشید. کلام خداوند در یوئیل 2:18-27 میفرماید پس خداوند برای سرزمین خویش به غیرت آمد، و بر قوم خویش شفقت فرمود. و خداوند قوم خود را اجابت کرده، گفت: «اینک من برای شما گندم و شراب تازه و روغن می‌فرستم، تا بخورید و سیر شوید. و دیگر هرگز شما را در میان قومها اسباب تمسخر نخواهم ساخت. لشکر شمالی را از شما دور خواهم کرد، و آن را به سرزمینی خشک و بایر خواهم راند، به گونه‌ای که سرِ آن به دریای شرقی و تَهِ آن به دریای غربی برسد. بوی بدش بلند خواهد شد، و بوی تعفنش به هوا بر خواهد خاست، چراکه کارهای بزرگ کرده است. «ای زمین، ترسان مباش! بلکه وجد و شادی کن، زیرا خداوند کارهای عظیم کرده است. ای جانوران صحرا مهراسید، زیرا مرتعهای صحرا سبز شده است؛ درختان میوه آورده‌اند، و درختان انجیر و انگور بارِ کامل داده‌اند. ای فرزندان صَهیون، در یهوه خدای خود وجد و شادی کنید، زیرا که بارانِ اوّلین را به اندازه به شما داده است؛ او باران فراوان بر شما بارانیده، یعنی بارانهای اوّلین و آخرین را، همچون گذشته. خرمنگاه‌ها از گندم آکنده خواهد شد، و خمره‌ها از شراب تازه و روغن لبریز خواهد گشت. سالهایی را که ملخها خوردند جبران خواهم کرد، ملخهای دونده و جهنده و فرو بلعنده و جونده، یعنی همان لشکر عظیم من که به میان شما فرستادم. خوراکِ بسیار خورده، سیر خواهید شد، و نام یهوه خدای خود را خواهید ستود، نام او را که در حق شما کارهای شگفت کرده است؛ و قوم من دیگر هرگز شرمسار نخواهند شد. آنگاه خواهید دانست که من در میان اسرائیل هستم، و من یهوه خدای شمایم، و دیگری نیست؛ و قوم من دیگر هرگز شرمسار نخواهند شد.» #iran #prayforiran #iranprotests #ایران #نجات_ایران

کابینت جدید آقای جاستین ترودو امروز معرفی شد. از مهمتری ...

Nov 21, 2019

کابینت جدید آقای جاستین ترودو امروز معرفی شد. از مهمترین نکات این تیم میتوان به انتصاب Marco Mendicino به عنوان وزیر مهاجرت با برنامه های زیر نام برد: 🚩امروز جاستین ترودو، مارکو مندی سینو را به عنوان وزیر آتی سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا معرفی کرد. 🚩از جمله برنامه های آقای مندی سینو ۴۶ ساله و ایتالیایی تبار میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 🏁لغو هزینه های دولتي براي تقاضای اخذ سيتيزن شيپی 🏁دايمی نمودن طرح پايلوت آتلانتيك 🏁ایجاد برنامه های مهاجرتي مورد نياز اماکن روستایی و وابسته به شهرداری (MNP) 🏁افزايش تعداد پذيرش مهاجران تا سقف سی صد و پنجاه هزار نفر در سال ٢٠٢١ و احتمالا تا چهارصد هزار نفر در سالهای بعد . #کانادا #مهاجرت # جاستین_ترودو #ایران #اعتراضات_سراسری

What a pity!
What a historically rich country!
What a beautiful country! 
What a sad story!
What a p ...

Nov 21, 2019

What a pity! What a historically rich country! What a beautiful country! What a sad story! What a pity!!! #iran #ایران #homeland #irancarpet

شاهزاده #رضا_پهلوی خطاب به آیت‌الله #خامنه‌ای : حرف‌ها ...

Nov 21, 2019

شاهزاده #رضا_پهلوی خطاب به آیت‌الله #خامنه‌ای : حرف‌هایت بزدلانه است ولیعهد پیشین #ایران پاسخ ادعاهای #رهبر جمهوری اسلامی را داد #ایندیپندنت_فارسی شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران ، با انتشار یادداشتی کوتاه نسبت به ادعاهای آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. رضا پهلوی با اشاره به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی خطاب به وی نوشت: ««سخنانِ اخیرت در پاسخ به فریادهای دادخواهانه‌ مردمی که تبهکاری‌های فرقه‌ات کارد را به استخوان‌شان رسانده، بزدلانه‌‌تر از آن است که نیازی به پاسخی تحلیلی و نکته‌ به‌ نکته داشته‌ باشد. که یاوه‌هایت لرزان‌تر و پایه‌های بیت شومت سست‌تر از آنند، که نیازی به طولانی‌کردن سخن داشته‌ باشد». شاهزاده رضا پهلوی در یادداشت خود با اشاره به وضعیت بحرانی ایران در بسیاری از آمارهای جهانی چون «شاخص فلاکت» و رتبه نازل ایران در این رتبه‌بندی‌ها خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «بدان کشوری که هم‌اکنون صدرنشین شاخص فلاکت شده، زمانی صدرنشین شاخص پیشرفت در تمامی عرصه‌های کشوری و لشکری و علمی و فرهنگی و هنری در میان کشورهای هم‌تراز خود بوده و سقوطی از این دست، ای نابخرد نابخردان، نه از اخلاق و نه از مهر ایرانی، که از تحمیقی سرچشمه‌ گرفته که باعث و بانی‌اش، دجّالی از تبار تو بوده». او هم‌چنین با اشاره به شعارهای مردم معترض در حمایت از خاندان پهلوی نوشت: «حمایت از فریاد پهلوی در اعتراضات ایران نه از روی تعصب، که برای ایران، رفاه ایرانی و سربلندی نام میهن است». یادداشت رضا پهلوی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران از آن‌جهت پراهمیت است که آیت‌الله علی خامنه‌ای، یک روز پس از شروع اعتراض‌ها در ایران مدعی شد که «خاندان پهلوی» و گروه‌های دیگر «ضدانقلاب» در شکل‌دهی و سازمان‌دهی به گفته او در «اغتشاشات» نقش اساسی داشتند. رهبر جمهوری اسلامی ایران مردم معترض در خیابان‌های ایران را «اشرار» نامیده بود.

#زنجان میں #شدید #بارش اور #برف باری
#ایران کے صوبہ زنجان ...

Nov 21, 2019

#زنجان میں #شدید #بارش اور #برف باری #ایران کے صوبہ زنجان میں شدید بارش اور برف باری ہوئی ہے جس کے نتیجے میں #سردی کی شدت میں #اضافہ ہوگیا ہے۔ #Iran #Barafbari #Baraf #Snowfall #Snow #Manazir #Winter #winteriscoming #izafa #sardi

ویدیویی از حمله و هجوم انقلابیون در ستارخان #تهران به گ ...

Nov 21, 2019

ویدیویی از حمله و هجوم انقلابیون در ستارخان #تهران به گارد ویژه و فرار نیروهای سرکوبگر #ایران وارد فاز انقلاب شده است و این راهی یک طرفه است، با اینترنت یا بی اینترنت #avanews #IranProtests #آوا_نیوز

کاش میتونستم حال و روزِ این دل خراب رو توصیف کنم .

تازه ...

Nov 21, 2019

کاش میتونستم حال و روزِ این دل خراب رو توصیف کنم . تازه فهمیدم که من و غربت ِ لعنتی ، هیچ وقت به هم ,روی خوش نشان نخواهیم داد ! تازه فهمیدم که دلم نمیخواهد انس بگیرد! تازه فهمیدم که چرا اینجا هم جمعه هایش دلگیر است هم یکشنبه هایش ! تازه فهمیدم که اینجا ، دلم تنگ است برای حرف زدن ! تازه فهمیدم که اینجا ، خبری از آن سلام های نازنین نیست ! تازه فهمیدم که اینجا ، دل ِ کسی برایم شور نمیزند ! تازه فهمیدم که اینجا حاضر جوابی ها و شیرین زبانی هایم لال شده اند ! تازه فهمیدم که اینجا ، تمام دلخوشی هایم بوی نم گرفته ! تازه فهمیدم که اینجا در و همسایه هایش هم غریبه اند ! تازه فهمیدم که من دلم همان ایران ِ زیر و رو شده و ویران را میخواهد،  که از صبح تا شب اش از همه چیز بنالم و غر بزنم و خسته نشوم ! دلم تنگ است ، خیلی تنگ ! نمیدونم متن مال کیه ولی حال و روز همه ما مهاجرهاس. #مرمر #ایران #ایرانی #غم #غربت #مهاجر #مهاجرت #internet4iran #iranprotest #iranprotests #iran #iranianpeople

#Dear_jesus_iran
بجای کشت کشاورز را درو کردند
بجای نان به تساوی ...

Nov 21, 2019

#Dear_jesus_iran بجای کشت کشاورز را درو کردند بجای نان به تساوی گلوله قسمت شد ‐------------‐‐-------------‐--------------------- دعا کنیم برای مردم ایران که در زندانی به وسعت یک کشور در چنگال شیطان اسیر و گروگان هستند. به امید آزادی و رهایی Pray for Iranian people #Internet4Iran #Iranprotets #مسیحیت #عیسی_مسیح #مسیح #نوکیشان_مسیحی #ایران #تظاهرات_سراسری #شکنجه #قتل #ایمان #امید #محبت #رستگاری

#ہمدان میں #عوام کا بلوائیوں کے #خلاف #عظیم الشان #اجتماع ...

Nov 21, 2019

#ہمدان میں #عوام کا بلوائیوں کے #خلاف #عظیم الشان #اجتماع #ایران کے صوبہ ہمدان میں #شرپسندوں اور بلوائیوں کے خلاف #عوام نےعظیم الشان #ریلی میں #شرکت کی۔ #Iran #Awaam #Protest #IRANIAN

تک درخت میهاراتاکی-زاکورا

میهاراتاکی-زاکورا (به ژاپنی: ...

Nov 21, 2019

تک درخت میهاراتاکی-زاکورا میهاراتاکی-زاکورا (به ژاپنی: 三春滝桜, Miharataki Zakura) نام یک تک درخت ساکورا از نوع شاخه افشان در استان #فوکوشیما در #ژاپن است. این درخت بیش از ۱۰۰۰ سال عمر دارد و یکی از پنج تک‌درخت با ارزش #ساکورا در #ژاپن(日本五大桜) به‌شمار می‌آید. هر ساله بیش از ۳۰۰٬۰۰۰ نفر از این درخت بازدید می‌کنند. این درخت به عنوان “ثروت ملی کشور‌ #ژاپن” در سال 1922 ثبت شد و طبق نظرسنجی ها مردم اغلب آن را به عنوان درخت اول ژاپن طبقه بندی می کنند. در ژانویه 2005 به علت برف سنگین، آسیب دید و چند شاخه آن شکست و بعدها برای جلوگیری از آسیب های احتمالی پایه های چوبی را زیر شاخه هایش قرار دادند.(۳۰ابان۹۸) iranjapan #رایزنی_فرهنگی_سفارت_ایران_ژاپن #ایران_ژاپن #ایران #ژاپن #توریستی

 ...

Nov 21, 2019

پایان خطاب شاهزاده رضا پهلوی به خامنه ای.
👈 هر ایرانی ب ...

Nov 21, 2019

پایان خطاب شاهزاده رضا پهلوی به خامنه ای. 👈 هر ایرانی باید بداند که تنها ناسیونالیسم ایرانی میتواند رفاه و ازادی را به ایران برگرداند. اما اول باید این اشغالگران نوکر استعمار را بیرون راند. #همبستکی_ملی #ایران_متحد #ایران_را_پس_میگیریم #نوکر_استعمار #رضا_پهلوی #ایران #تهران #زنانه #مردانه #ورزش #خوزستان  #تظاهرات_سراسری #دانشجو #دانشگاه #ارومیه #اصفهان  #مشهد #رشت #قم #کرمان #شیراز #قزوین #کرمانشاه #ساری #اهواز #تبریز #گیلان #مازندران #کردستان #اعتراضات_سراسری

#سام_اصغری، مربی بدنساز و مدل ایرانی-آمریکایی و پارتنر ...

Nov 21, 2019

#سام_اصغری، مربی بدنساز و مدل ایرانی-آمریکایی و پارتنر بریتنی اسپیرز، خواننده مشهور آمریکایی از اعتراضات سراسری آزادیخواهان در #ایران حمایت کرد. او در دو ویدیویی جداگانه به زبان فارسی و انگلیسی در اینستاگرام خود می‌گوید که در ایران به دنیا آمده و آنجا بزرگ شده است و وضعیت سخت ایرانیان داخل کشور را درک می‌کند. او خطاب به آمریکایی‌ها می‌گوید صدای مردم ایران باید شنیده شود؛ آنها باید از آزادی بیان به‌دور از اعمال خشونت برخوردار باشند. از همه هموطنان خارج از کشور درخواست می‌کنیم که اخبار و ویدیوهای اعتراضات سراسری را به زبان کشور خودشان ترجمه و به خبرگزاری‌ها و نهادهای دولتی آن کشور ارسال کنند. این کمترین کاری است که از ما برای حمایت از قیام آزادیخواهان درون ایران بر می‌آید. #avanews #IranProtests #آوا_نیوز

‌
گروهی از ایرانی‌ها در نیویورک، روز چهارشنبه ۲۹ آبان ...

Nov 21, 2019

‌ گروهی از ایرانی‌ها در نیویورک، روز چهارشنبه ۲۹ آبان، در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران تجمع کردند. #اعتراضات_سراسری #ایران #نیویورک

تجمع ایرانیان در واشنگتن دی‌سی، در مقابل کاخ سفید 
در ح ...

Nov 21, 2019

تجمع ایرانیان در واشنگتن دی‌سی، در مقابل کاخ سفید در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران ‌ ‌ . .. ‌ ‌ . ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

سلام بر شهیدان، فدیه‌ شهرهای شورشی ایران برای فرشته آز ...

Nov 21, 2019

سلام بر شهیدان، فدیه‌ شهرهای شورشی ایران برای فرشته آزادی سلام بر قلب‌های پر از شور و عشقی که از حرکت باز ایستاد تا قلب قیام برای آزادی هم‌چنان در تپش باشد. آری گسستن زنجیرهای استبداد و ارتجاع از دست و پای مردم ایران آغاز شده است. انهدام کاخ ستم و بیداد ولایت فقیه نزدیک است. امروز نه فقط جامعه و تاریخ ایران بلکه تمام جهان به‌قیام‌کنندگان ما درود می‌فرستند و آن‌ها را ستایش می‌کنند. . . . . #گرانی #گرانی_بنزین #بنزین #اعتصاب #اعتصاب_سراسری #اعتراضات_سراسری #سپاهان #اصفهان #پرسپولیسی #استقلالی #مجاهدین_خلق #سازمان_مجاهدین_خلق_ایران #اتحاد_جمهوریخواهان #مریم_رجوی #ایران #تهران #عراق #لبنان #قیام #منوتو #آتئیست #ایران_اینترنشنال #استقلال_قهرمان #دختر_آبی #دخترآبی #شیراز #iran #iranprotests #internet4iran

چقدر هوای غربت این روزها سنگین تر از همیشه است..
#غربت#تن ...

Nov 21, 2019

چقدر هوای غربت این روزها سنگین تر از همیشه است.. #غربت #تنهایی #ایران

گزارش میدانی یک شهروند از اصفهان که به دست ما رسیده است. ...

Nov 21, 2019

گزارش میدانی یک شهروند از اصفهان که به دست ما رسیده است. بنزین بهانه است، اصل نظام نشانه ست از همه هموطنان خارج از کشور درخواست می‌کنیم که اخبار و ویدیوهای اعتراضات سراسری را به زبان کشور خودشان ترجمه و به خبرگزاری‌ها و نهادهای دولتی آن کشور ارسال کنند. این کمترین کاری است که از ما برای حمایت از قیام آزادیخواهان درون ایران بر می‌آید. ‏‎. ‏‎ #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_دیکتاتور_زمان_خامنه_ای_تازی_زاده #نه_به_جمهوری_اسلامی #تظاهرات_سراسری #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهزاده_برگرد #شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی #شاهزاده_رضاپهلوی_تنهاراه_نجات #میدان_میلیونی #جنبش_فیروزه_ای #ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران #جنبش_اینستاگرامی_و_توییتری_یاران_شاهزاده_رضاپهلوی #براندازم #بنزین_۳۰۰۰_تومنی #بنزین #ایران #ایرانی #براندازم #گرانی #نه_به_جمهوری_اسلامی #قیام_سراسری #سرنگونی_رژیم_جمهوری_اسلامی #سرنگونی #نظام_رفتنی_است #فرشگرد #بنزین۳۰۰۰تومانی #تظاهرات #تظاهرات_ايران #اعتراضات_مردمی #اعتراضات_سراسرى

⚠️⚠️STOP⚠️⚠️
WATCH.

Iran is without internet. Their controlling regime has cut off ...

Nov 21, 2019

⚠️⚠️STOP⚠️⚠️ WATCH. Iran is without internet. Their controlling regime has cut off all ties to the outside world. Please spread the word. They are fighting to end the government control, they want ISIS gone, they want PERSIA back and they will get back their roots. Please share! ایران بدون اینترنت است. رژیم کنترل کننده آنها تمام روابط با جهان خارج را قطع کرده است. لطفاً کلمه را پخش کنید. آنها برای پایان دادن به کنترل دولت در حال جنگ هستند. آنها داعش را از سر راه خود می خواهند. آنها می خواهند ایران را برگرداند و آنها آن را پس خواهند گرفت. لطفا به اشتراک بگذارید! #iran #freeiran #freeinternet4iran #iranprotests #iranprotest #shiraz #turkey #hongkong #hongkongprotests #paris #parisprotests #hongkongprotests2019 #iranian #america #u.s. #US #USA #donaldtrump realdonaldtrump Please help #ایران #شیراز

⚠️⚠️STOP⚠️⚠️
WATCH.

Iran is without internet. Their controlling regime has cut off ...

Nov 21, 2019

⚠️⚠️STOP⚠️⚠️ WATCH. Iran is without internet. Their controlling regime has cut off all ties to the outside world. Please spread the word. They are fighting to end the government control, they want ISIS gone, they want PERSIA back and they will get back their roots. Please share! ایران بدون اینترنت است. رژیم کنترل کننده آنها تمام روابط با جهان خارج را قطع کرده است. لطفاً کلمه را پخش کنید. آنها برای پایان دادن به کنترل دولت در حال جنگ هستند. آنها داعش را از سر راه خود می خواهند. آنها می خواهند ایران را برگرداند و آنها آن را پس خواهند گرفت. لطفا به اشتراک بگذارید! #iran #freeiran #freeinternet4iran #iranprotests #iranprotest #shiraz #turkey #hongkong #hongkongprotests #paris #parisprotests #hongkongprotests2019 #iranian #america #u.s. #US #USA #donaldtrump realdonaldtrump Please help #ایران #شیراز

",you have no gas money!" 🚫

Iran is without internet. Their controlling regime has cut off all t ...

Nov 21, 2019

",you have no gas money!" 🚫 Iran is without internet. Their controlling regime has cut off all ties to the outside world. Please spread the word. They are fighting to end the government control, they want ISIS gone, they want PERSIA back and they will get back their roots. Please share! ایران بدون اینترنت است. رژیم کنترل کننده آنها تمام روابط با جهان خارج را قطع کرده است. لطفاً کلمه را پخش کنید. آنها برای پایان دادن به کنترل دولت در حال جنگ هستند. آنها داعش را از سر راه خود می خواهند. آنها می خواهند ایران را برگرداند و آنها آن را پس خواهند گرفت. لطفا به اشتراک بگذارید! #iran #freeiran #freeinternet4iran #iranprotests #iranprotest #shiraz #turkey #hongkong #hongkongprotests #paris #parisprotests #hongkongprotests2019 #iranian #america #u.s. #US #USA #donaldtrump realdonaldtrump Please help #ایران #شیراز

فوری؛ یک پمپ بنزین دیگر در #مشهد به آتش کشیده شد.

بنا بر ...

Nov 21, 2019

فوری؛ یک پمپ بنزین دیگر در #مشهد به آتش کشیده شد. بنا بر گزارش‌های رسیده عصر ۲۹ آبان ۹۸ یک پمپ بنزین در بلوار معلم مشهد به آتش کشیده شد. #ایران وارد فاز انقلاب شده است. #avanews #iranprotests #آوا_نیوز

۱.اخذ ویزای شینگن
۲.اخذ ویزای کانادا
۳.اخذ پاسپورت ایرا ...

Nov 21, 2019

۱.اخذ ویزای شینگن ۲.اخذ ویزای کانادا ۳.اخذ پاسپورت ایرانی برای ایرانیانی که غیر قانونی وارد ترکیه شده اند ۴.اخذ گواهینامه ترک ۵.کسب تابعیت واقامت توریستی در اسرع وقت از طریق خرید ملک باقیمت مناسب در تمام نقاط ترکیه ۶.فروش انواع تیکتهای -هوایی وریلی وزمینی به همه نقاط دنیا ۷.رزروتور وهتل در تمامی نقاط دنیا ۸.افتتاح حساب بانکی بدون نیاز به پرداخت مبلغ درهنگام بازکردن حساب ۹.ثبت شرکت،اخذاجازه کارواخذانواع اقامت ۱۰.رفع دیپورتی بدون نیاز به خروج ازترکیه ۱۱.خریدوفروش ملک ۱۲.و.... عزیزان بزرگواربرای هماهنگی واطلاعات بیشتر به واتس اپ اینجانب پیام ارسال کنید . #moein #van #tourist #torkye #وان_ترکیه #وان #ترکیه #کنسرت #گردشگری #ایران #اصفهان #شیراز #تهران #توریست #خواننده #تور #هواپیما #حراج #معین_موزیک_ویدئو #رزرو #رزرو_هتل #دیسکو #استانبول #معماری #تاریخی #فیلم #سینما #دختر #پسر #خانواده

!لطفا به اشتراک بگذارید
.
#Iran#ایران ...

Nov 21, 2019

!لطفا به اشتراک بگذارید . #Iran #ایران

!لطفا به اشتراک بگذارید
.
#Iran#ایران ...

Nov 21, 2019

!لطفا به اشتراک بگذارید . #Iran #ایران

!لطفا به اشتراک بگذارید
.
#ایران#Iran ...

Nov 21, 2019

!لطفا به اشتراک بگذارید . #ایران #Iran

#ایران کے #مختلف #شہروں میں #برفباری کے #مناظر

مکمل خبری ...

Nov 21, 2019

#ایران کے #مختلف #شہروں میں #برفباری کے #مناظر مکمل خبریں ویب سائٹ پر - 20 نومبر 2019 http://urdu.sahartv.ir/news/news_videos #Iran #Barafbari #Baraf #Snowfall #Snow #Manazir #Winter #winteriscoming

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مات و مبهوت ...

Nov 21, 2019

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مات و مبهوت! آخرین نگاە، شادی طراتش را جلادانی ربودند کە ضحاکی، چند صباحی بیشتر عطش مارهای حرص و جنونش آرام گیرد. مات و مبهوت! آخرین چرا، آخرین .... ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ #کوردستانی_ئازاد #نوروز #کوردستان #مەریوان #سنە #سنەی_خوێناوی #کرماشان #کرمانشاە #ئیلام #ایلام #مەهاباد #ارومیە #سەقز #لەکستان #لکستان #سەربەخۆیی #ایران #iran #diyarbekir #amed #wan #dêrsîm #mardîn #hekarî #cizire

.‌
عزیزان ما در تیم دعا برای ایران در 🙏🏻دعا و روزه 🙏 ...

Nov 21, 2019

.‌ عزیزان ما در تیم دعا برای ایران در 🙏🏻دعا و روزه 🙏🏻 هستند. دعای ما در اتحاد قدرت بسیاری داره، 👈از شما تقاضا میکنم در این دعا و روزه با ما متحد شده و در شفاعت برای #ایران عزیزمان بیاستیم.👉‌ #ایران #دعا_برای_ایران #شفاعت #اتحاد

خداوندا بتابان نور حقیقتت را بر دلها و مغزهای مردم کشور ...

Nov 21, 2019

خداوندا بتابان نور حقیقتت را بر دلها و مغزهای مردم کشورمان ایران و بر ما .. بر چین جهل و گمراهی را از میانه راهمان و نیکی و برکتت را متجلی کن ،، کمک کن تا هر آنچه غیر توست از وجودمان مانند جریانی مغناطیسی از وجودمان محو شود ،، خداوندم عیسی تو هستی که عاشق ما هستی ،، بگذار عشق تو از حنجره ما نجوا کند ،، تو را قسم به برکت قلب پر مهر عاشقانه ات ،، تو را قسم به دردهایی که کشیدی بروی صلیب حقانیتت ،، مردم ایران و من را از عشق خودت سیراب کن ...آمین ✝🙏🌈. . . . . . . . . . #مسیحیان_ایران #مسیحی #مسیح #ایران #بنزین #تهران #شیراز #اصفهان #شهر_قدس #بنزین۳۰۰۰تومانی #اعتراضات_سراسری #فیلترینگ #آزادی_ایران #خامنه_ای #روحانی #آزادی_عقاید #کرج #شهریار #بوشهر #نجات #عیسی_مسیح #آمین

✅ #کمپین_حامیان_شاهزاده_رضا_پهلوی 🔴 #خبر_فوری؛ #شاهزاد ...

Nov 21, 2019

#کمپین_حامیان_شاهزاده_رضا_پهلوی 🔴 #خبر_فوری؛ #شاهزاده_رضا_پهلوی⁩ به ⁧ #خامنه‌ای_ملعون⁩: «نابخرد نابخردان، بدان #ملت_ایران در این سفر تاریخی همراهانش را می‌شناسد و‌ به‌ یاد‌ می‌آورد. بدان فریاد « #پهلوی» در #ایران، از کارگر و دهقان، پیر و جوان، نه از روی تعصب، که برای ایران، رفاه ایرانی و سربلندی نام میهن است؛ که پهلوی همواره #یاور_مردم خود بوده است.» #اعتراضات_سراسری #Iran #IranProtests farahdibapahlavi shahbanou_farah_pahlavi yasmine.pahlavi rpportfolio rpfamilyphotos campain_of_prince_reza_pahlavi#اتحاد#آریامهر#براندازم#رفراندوم#وکیل_ملت#جاوید_شاه#رضا_پهلوی#قدرت_مردم#قیام_میلیونی#دیگر_بس_است#همبستگی_ملی#بی_تفاوت_نباشیم#تظاهرات_سراسری#رضا_شاه_روحت_شاد#ایران_را_پس_میگیریم#نسل_شیک_پاسارگادی#دشمن_ما_همینجاست#نه_به_جمهوری_اسلامی#هموطن_سکوت_ممنوع

پست از دوست عزیزم @atra_azimi .
.
. ・・・
🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴
با یه ...

Nov 21, 2019

پست از دوست عزیزم atra_azimi . . . ・・・ 🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 با یه درِ بسته، این دیگِ گُوه جوشید با پرچمی گنگ و بی‌شیر و بی‌خورشید چهل سال فقط هم خورد، چهل سال دروغِ محض چهل سال سکوت بود و مُردن بدونِ مرز چهل ساله شد تاراج، ویرانه موند از ما چهل ساله هر روز و، وعده می‌دن فردا ما عُنصرِ دشمن، اخلال‌گر و مُلحد ضد نظام و دین، مُحارب و مُفسد جاسوس می‌شیم هر روز، وابسته‌ی موساد گاهی خس و خاشاک! عُمری که رفت بر باد. بُلند شو وقتش شُد! بُلند شو مَرد و زن بُلند شو! آزادی! بُلند شو! خون‌ ، ریختن! اینان که می‌ترسند... از فکر ‌و فهمیدن اینان که می‌ترسند... از قلب و از دیدن اینا رو سجادن، با حورایای توش اینا یه دیگ دارن، با وحشتی از بوش اینا یه تسبیحن، با تاولِ ایمان اعدام و حبس و مرگ، به وسعتِ زندان اینا پر از عُقده‌ن! با بوی خون مستند انگار کمرها رو به مرگ‌ِ ما بستند جاسوس می‌شیم هر روز، وابسته‌ی موساد گاهی خس و خاشاک! عُمری که رفت بر باد. بُلند شو وقتش شُد! بُلند شو مَرد و زن بُلند شو! آزادی! بُلند شو! خون‌ ، ریختن! یه سنگِ پا چنده ، ای جانِ ناقابل؟! یه اشک به صبح باقی ، با این همه مشکل جوابِ اعتراض ، باتوم و اشک‌آور شادی حرامِ ماست ، خدای سر بر در ما خسته‌ایم خسته ، از این خداداران پخش و پلا موندیم ، تو این همه زندان بحران آب جاری ، خاکِ ترک خورده یکی تو شهرِ من ، تیر خورده وُ مُرده! جاسوس می‌شیم هر روز، وابسته‌ی موساد گاهی خس و خاشاک! عُمری که رفت بر باد. بُلند شو وقتش شُد! بُلند شو مَرد و زن بُلند شو! آزادی! بُلند شو! خون‌ ، ریختن! آترا عظیمی پ.ن. بیش از هر روز و هر وقت در این مدتِ تبعید ، دل‌تنگِ ایران و دل‌واپسم. کاش بودم. 🖤 #ایران #iran #iranprotests

‌
گروهی از ایرانی‌ها در سان فرانسیسکو، روز سه‌شنبه ۲۸ ...

Nov 21, 2019

‌ گروهی از ایرانی‌ها در سان فرانسیسکو، روز سه‌شنبه ۲۸ آبان، در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران تجمع کردند. #ایران #اعتراضات_سراسری #سان_فرانسيسكو #کالیفرنیا

.
هر کدوم از عکس‌ها رو که می‌بینید مربوط به مانیتورینگ ...

Nov 21, 2019

. هر کدوم از عکس‌ها رو که می‌بینید مربوط به مانیتورینگِ بازدید یه تعداد از سایت‌هاییه که داریم. در این چند روز که #اینترنت به خاطر شلوغی های بعد از #گرانی_بنزین کلا مسدود هست و ارتباط ما با بیرون از #ایران هم وجود نداره با اولین روزنه دسترسی که به اینترنت پیدا کردم به #سرچ_کنسول #گوگل سر زدم و آمار سایتهایی رو که مدیریت میکنیم نگاه انداختم... . . وقتی بیماری که دستگاه #الکتروکاردیوگرافی بهش وصل باشه و میمیره، اون خط سینوسی #نوارقلب مانندی رو که هممون دیدیم روی مانیتورش نشون میده و وقتی اون خط ممتد شد یه صدای سوت ممتدی هم شنیده میشه و این یعنی بیمار مرد و تمام! . کسب و کارهای اینترنتی به همین سادگی خط سینوسی زندگی‌شون ممتد شد و بی‌صدا مردند و کسی هم براشون گریه نکرد. تسلیت میگم به جامعه #کارآفرینان اینترنتی و کسب و کارهای آنلاینی که با #قطع_اینترنت یک شبه تعطیل شدند. تسلیت میگم به #فریلنسر هایی که یک شبه بی‌کار شدند. . . . mohammad.seddighi.ir mohammad.seddighi.ir #اینترنت #بنزین #کارآفرینی #فریلنس #دورکاری #کسب_و_کار_اینترنتی #سایت #اپ #محمدصدیقی #محمد_صدیقی #صدیقی #رشت #گیلان #گیلار #تیرافا #رایا #بازتاب_نو #نیوشانوش #دوبال #mohammadseddighi #seddighi

به نام نامی ایران تا بر هم زدن آشیانه ظلم از پای نخواهیم ...

Nov 21, 2019

به نام نامی ایران تا بر هم زدن آشیانه ظلم از پای نخواهیم نشست..... جاویدباد ایران زنده باد آزادی #امیرحسام #امیرآریا #ایران #ایرانی #آزادی #آزادگی #کوروش_بزرگ #اهورا #بزرگ_ارتشتاران #آلمان #برلین

آمادگی احتیاج است.

#عزم_راسخ 
#مفلوک_علی_خامنه‌ای
#بنزی ...

Nov 21, 2019

آمادگی احتیاج است. #عزم_راسخ #مفلوک_علی_خامنه‌ای #بنزین #اعتراض_سراسری #اعتصاب_سراسری #یا_مرگ_یا_آزادی #ایران #عراق #لبنان هر جا که بنگری حکومت اسلام مساویست با فساد و قتل و غارت #روز_نیوز #روزنیوز @ #rooznews.official

⚠️⚠️STOP⚠️⚠️
WATCH.

Iran is without internet. Their controlling regime has cut off ...

Nov 21, 2019

⚠️⚠️STOP⚠️⚠️ WATCH. Iran is without internet. Their controlling regime has cut off all ties to the outside world. Please spread the word. They are fighting to end the government control, they want ISIS gone, they want PERSIA back and they will get back their roots. Please share! ایران بدون اینترنت است. رژیم کنترل کننده آنها تمام روابط با جهان خارج را قطع کرده است. لطفاً کلمه را پخش کنید. آنها برای پایان دادن به کنترل دولت در حال جنگ هستند. آنها داعش را از سر راه خود می خواهند. آنها می خواهند ایران را برگرداند و آنها آن را پس خواهند گرفت. لطفا به اشتراک بگذارید! #iran #freeiran #freeinternet4iran #iranprotests #iranprotest #shiraz #turkey #hongkong #hongkongprotests #paris #parisprotests #hongkongprotests2019 #iranian #america #u.s. #US #USA #donaldtrump realdonaldtrump Please help #ایران #شیراز

⚠️⚠️STOP⚠️⚠️
WATCH.

Iran is without internet. Their controlling regime has cut off ...

Nov 21, 2019

⚠️⚠️STOP⚠️⚠️ WATCH. Iran is without internet. Their controlling regime has cut off all ties to the outside world. Please spread the word. They are fighting to end the government control, they want ISIS gone, they want PERSIA back and they will get back their roots. Please share! ایران بدون اینترنت است. رژیم کنترل کننده آنها تمام روابط با جهان خارج را قطع کرده است. لطفاً کلمه را پخش کنید. آنها برای پایان دادن به کنترل دولت در حال جنگ هستند. آنها داعش را از سر راه خود می خواهند. آنها می خواهند ایران را برگرداند و آنها آن را پس خواهند گرفت. لطفا به اشتراک بگذارید! #iran #freeiran #freeinternet4iran #iranprotests #iranprotest #shiraz #turkey #hongkong #hongkongprotests #paris #parisprotests #hongkongprotests2019 #iranian #america #u.s. #US #USA #donaldtrump realdonaldtrump Please help #ایران #شیراز

#مریوان #کرد #مبارزات_آزاد #ملت #ایران #حق ملت ما این نیست ...

Nov 21, 2019

#مریوان #کرد #مبارزات_آزاد #ملت #ایران #حق ملت ما این نیست

آتشکده زرتشتیان کالیفرنیا!
California Zoroastrian temple!
God help us all!
خ ...

Nov 21, 2019

آتشکده زرتشتیان کالیفرنیا! California Zoroastrian temple! God help us all! خدایا کمک همه بندگانت باش🙏🏼🔥 #ایران #zoroastrian #californiazoroastriancenter #californiazoroastrian #god #iran

⚠️⚠️STOP⚠️⚠️
WATCH.

Iran is without internet. Their controlling regime has cut off ...

Nov 21, 2019

⚠️⚠️STOP⚠️⚠️ WATCH. Iran is without internet. Their controlling regime has cut off all ties to the outside world. Please spread the word. They are fighting to end the government control, they want ISIS gone, they want PERSIA back and they will get back their roots. Please share! ایران بدون اینترنت است. رژیم کنترل کننده آنها تمام روابط با جهان خارج را قطع کرده است. لطفاً کلمه را پخش کنید. آنها برای پایان دادن به کنترل دولت در حال جنگ هستند. آنها داعش را از سر راه خود می خواهند. آنها می خواهند ایران را برگرداند و آنها آن را پس خواهند گرفت. لطفا به اشتراک بگذارید! #iran #freeiran #freeinternet4iran #iranprotests #iranprotest #shiraz #turkey #hongkong #hongkongprotests #paris #parisprotests #hongkongprotests2019 #iranian #america #u.s. #US #USA #donaldtrump realdonaldtrump Please help #ایران #شیراز

⚠️⚠️STOP⚠️⚠️
WATCH.

Iran is without internet. Their controlling regime has cut off ...

Nov 21, 2019

⚠️⚠️STOP⚠️⚠️ WATCH. Iran is without internet. Their controlling regime has cut off all ties to the outside world. Please spread the word. They are fighting to end the government control, they want ISIS gone, they want PERSIA back and they will get back their roots. Please share! ایران بدون اینترنت است. رژیم کنترل کننده آنها تمام روابط با جهان خارج را قطع کرده است. لطفاً کلمه را پخش کنید. آنها برای پایان دادن به کنترل دولت در حال جنگ هستند. آنها داعش را از سر راه خود می خواهند. آنها می خواهند ایران را برگرداند و آنها آن را پس خواهند گرفت. لطفا به اشتراک بگذارید! #iran #freeiran #freeinternet4iran #iranprotests #iranprotest #shiraz #turkey #hongkong #hongkongprotests #paris #parisprotests #hongkongprotests2019 #iranian #america #u.s. #US #USA #donaldtrump realdonaldtrump Please help #ایران #شیراز

We use cookies, just to track visits to our website, we store no personal details