#لاهیجان

710350
All Photos

Photos about #لاهیجان

روش ساخت يک کوکتل مولوتف قدرتمند، راهنمای ساده:
1- يک بط ...

Nov 18, 2019

روش ساخت يک کوکتل مولوتف قدرتمند، راهنمای ساده: 1- يک بطري شيشه اي (مثل بطري شيشه نوشابه، دلستر يا آبليمو) را برداريد. (سعی کنید دهانه بطری زیاد گشاد نباشد تا بستن آن راحت باشد) 2- داخل آن ژله سوختي ناپالم، (اگر نداريد {مخلوط بنزين و روغن موتور} يا {مخلوط بنزين و گازوييل}) بريزيد، به طوري که کمی بیشتر از نصف بطري پُر شود. 3- حال يک پارچه آغشته به بنزين يا گازوييل را داخل بطري قرار دهيد به طوري که داخل مخلوط ناپالم (يا بنزين و ..) قرار بگيرد و مقداري از آن هم از دهانه بطري بيرون بزند. 4- پارچه را از وسط گره بزنيد و با فشار درون دهانه بطري جاي دهيد تا هنگام پرتاب کوکتل مولوتف، محتواي ماده سوختی درون آن به بيرون پرتاب نشود يا از چوب پنبه براي محکم کردن درب بطري استفاده نماييد. (یکی از مهمترین بخش های ساخت کوکتل مولوتف همین محکم بستن درب بطری آن با چوب پنبه یا گره سفت است تا هنگام پرتاب محتویات سوختی بر روی شخص پرتاب کننده ریخته نشود!) اکنون کوکتل مولوتف شما آماده است. کافي است هنگام نیاز، سر پارچه کوکتل مولوتف را آغشته به بنزین یا گازوییل یا الکل کنید و آن را با فندک آتش زده و کوکتل مولوتف را به سمت نيروهاي مزدور سرکوب گر یا اماکن دولتی پرتاب کنيد تا شیشه بطري آن شکسته و متلاشي شود. (قبل از آتش زدن، سر پارچه را حتما مقداری آغشته به ماده سوختی مثل بنزین یا گازوییل کنید تا هنگام پرتاب، شعله آتش آن خاموش نشود) ماده سوختی ناپالم را به روش هاي زير مي توان درست کرد: 1- مخلوط بنزين و روغن موتور 2- مخلوط بنزين و صابون مايع يا مايع ظرفشويي 3- مخلوط بنزين و پارافين 4- مخلوط بنزين و قير 5- مخلوط بنزين و استايروفوم (يونوليت) 6- مخلوط بنزين و چسب (سيريش يا چسب آهن) *(منظور از مخلوط: به نسبت مساوي يا 60 به 40) #اصفهان، #اهواز، #تبریز، #زنجان، #مشهد، #ارومیه، #رشت، #شیراز، #کرمانشاه، #تهران، #خوزستان، #انزلی، #بندرعباس، #iran #tehran I #کردستان_قم_بوشهر_بم_تالش_ابهر_همدان_ایلام_خراسان_گیلان_مرکزی_هرمزگان_یزد_نیشابور_شاهرود ، #دانشگاه، #اراک، #آبادان، #گرگان #کارون #رشت #کرمان #کرج #لاهیجان artesh_mardomi arsalan_afsharshahi3 nazaninafshinjam farzandanebabakekhoramdin farshid_viragoo maryamnaderi.official babak_parsey parisasadeghi_official banoo.diana omide_azadie_iran jonas.ir1 fereshteh.iran_ayandeh.22 _.sherin._.bakhshi._

روش ساخت يک کوکتل مولوتف قدرتمند، راهنمای ساده:
1- يک بط ...

Nov 18, 2019

روش ساخت يک کوکتل مولوتف قدرتمند، راهنمای ساده: 1- يک بطري شيشه اي (مثل بطري شيشه نوشابه، دلستر يا آبليمو) را برداريد. (سعی کنید دهانه بطری زیاد گشاد نباشد تا بستن آن راحت باشد) 2- داخل آن ژله سوختي ناپالم، (اگر نداريد {مخلوط بنزين و روغن موتور} يا {مخلوط بنزين و گازوييل}) بريزيد، به طوري که کمی بیشتر از نصف بطري پُر شود. 3- حال يک پارچه آغشته به بنزين يا گازوييل را داخل بطري قرار دهيد به طوري که داخل مخلوط ناپالم (يا بنزين و ..) قرار بگيرد و مقداري از آن هم از دهانه بطري بيرون بزند. 4- پارچه را از وسط گره بزنيد و با فشار درون دهانه بطري جاي دهيد تا هنگام پرتاب کوکتل مولوتف، محتواي ماده سوختی درون آن به بيرون پرتاب نشود يا از چوب پنبه براي محکم کردن درب بطري استفاده نماييد. (یکی از مهمترین بخش های ساخت کوکتل مولوتف همین محکم بستن درب بطری آن با چوب پنبه یا گره سفت است تا هنگام پرتاب محتویات سوختی بر روی شخص پرتاب کننده ریخته نشود!) اکنون کوکتل مولوتف شما آماده است. کافي است هنگام نیاز، سر پارچه کوکتل مولوتف را آغشته به بنزین یا گازوییل یا الکل کنید و آن را با فندک آتش زده و کوکتل مولوتف را به سمت نيروهاي مزدور سرکوب گر یا اماکن دولتی پرتاب کنيد تا شیشه بطري آن شکسته و متلاشي شود. (قبل از آتش زدن، سر پارچه را حتما مقداری آغشته به ماده سوختی مثل بنزین یا گازوییل کنید تا هنگام پرتاب، شعله آتش آن خاموش نشود) ماده سوختی ناپالم را به روش هاي زير مي توان درست کرد: 1- مخلوط بنزين و روغن موتور 2- مخلوط بنزين و صابون مايع يا مايع ظرفشويي 3- مخلوط بنزين و پارافين 4- مخلوط بنزين و قير 5- مخلوط بنزين و استايروفوم (يونوليت) 6- مخلوط بنزين و چسب (سيريش يا چسب آهن) *(منظور از مخلوط: به نسبت مساوي يا 60 به 40) #اصفهان، #اهواز، #تبریز، #زنجان، #مشهد، #ارومیه، #رشت، #شیراز، #کرمانشاه، #تهران، #خوزستان، #انزلی، #بندرعباس، #iran #tehran I #کردستان_قم_بوشهر_بم_تالش_ابهر_همدان_ایلام_خراسان_گیلان_مرکزی_هرمزگان_یزد_نیشابور_شاهرود ، #دانشگاه، #اراک، #آبادان، #گرگان #کارون #رشت #کرمان #کرج #لاهیجان artesh_mardomi arsalan_afsharshahi3 nazaninafshinjam farzandanebabakekhoramdin farshid_viragoo maryamnaderi.official babak_parsey parisasadeghi_official banoo.diana omide_azadie_iran jonas.ir1 fereshteh.iran_ayandeh.22 _.sherin._.bakhshi._

روش ساخت يک کوکتل مولوتف قدرتمند، راهنمای ساده:
1- يک بط ...

Nov 18, 2019

روش ساخت يک کوکتل مولوتف قدرتمند، راهنمای ساده: 1- يک بطري شيشه اي (مثل بطري شيشه نوشابه، دلستر يا آبليمو) را برداريد. (سعی کنید دهانه بطری زیاد گشاد نباشد تا بستن آن راحت باشد) 2- داخل آن ژله سوختي ناپالم، (اگر نداريد {مخلوط بنزين و روغن موتور} يا {مخلوط بنزين و گازوييل}) بريزيد، به طوري که کمی بیشتر از نصف بطري پُر شود. 3- حال يک پارچه آغشته به بنزين يا گازوييل را داخل بطري قرار دهيد به طوري که داخل مخلوط ناپالم (يا بنزين و ..) قرار بگيرد و مقداري از آن هم از دهانه بطري بيرون بزند. 4- پارچه را از وسط گره بزنيد و با فشار درون دهانه بطري جاي دهيد تا هنگام پرتاب کوکتل مولوتف، محتواي ماده سوختی درون آن به بيرون پرتاب نشود يا از چوب پنبه براي محکم کردن درب بطري استفاده نماييد. (یکی از مهمترین بخش های ساخت کوکتل مولوتف همین محکم بستن درب بطری آن با چوب پنبه یا گره سفت است تا هنگام پرتاب محتویات سوختی بر روی شخص پرتاب کننده ریخته نشود!) اکنون کوکتل مولوتف شما آماده است. کافي است هنگام نیاز، سر پارچه کوکتل مولوتف را آغشته به بنزین یا گازوییل یا الکل کنید و آن را با فندک آتش زده و کوکتل مولوتف را به سمت نيروهاي مزدور سرکوب گر یا اماکن دولتی پرتاب کنيد تا شیشه بطري آن شکسته و متلاشي شود. (قبل از آتش زدن، سر پارچه را حتما مقداری آغشته به ماده سوختی مثل بنزین یا گازوییل کنید تا هنگام پرتاب، شعله آتش آن خاموش نشود) ماده سوختی ناپالم را به روش هاي زير مي توان درست کرد: 1- مخلوط بنزين و روغن موتور 2- مخلوط بنزين و صابون مايع يا مايع ظرفشويي 3- مخلوط بنزين و پارافين 4- مخلوط بنزين و قير 5- مخلوط بنزين و استايروفوم (يونوليت) 6- مخلوط بنزين و چسب (سيريش يا چسب آهن) *(منظور از مخلوط: به نسبت مساوي يا 60 به 40) #اصفهان، #اهواز، #تبریز، #زنجان، #مشهد، #ارومیه، #رشت، #شیراز، #کرمانشاه، #تهران، #خوزستان، #انزلی، #بندرعباس، #iran #tehran I #کردستان_قم_بوشهر_بم_تالش_ابهر_همدان_ایلام_خراسان_گیلان_مرکزی_هرمزگان_یزد_نیشابور_شاهرود ، #دانشگاه، #اراک، #آبادان، #گرگان #کارون #رشت #کرمان #کرج #لاهیجان artesh_mardomi arsalan_afsharshahi3 nazaninafshinjam farzandanebabakekhoramdin farshid_viragoo maryamnaderi.official babak_parsey parisasadeghi_official banoo.diana omide_azadie_iran jonas.ir1 fereshteh.iran_ayandeh.22 _.sherin._.bakhshi._

.
💢 این مزدوران فرماندهان گردانهای امام علی بسیج هستند ...

Nov 18, 2019

. 💢 این مزدوران فرماندهان گردانهای امام علی بسیج هستند که با نیروهای خود جهت سرکوب مردم تبریز اعزام شدند منتشر کنید اسامی مزدوران خامنه ای را تا در آینده نزدیک محاکمه شوند این هم نشانه ای محکم از ریزش نیروهای بسیج،مردم بایستی اعتراضات را ادامه بدهند در روز های آتی ریزش نیروها نمود بیشتری خواهد داشت. #اصفهان، #اهواز، #تبریز، #زنجان، #مشهد، #ارومیه، #رشت، #شیراز، #کرمانشاه، #تهران، #خوزستان، #انزلی، #بندرعباس، #iran #tehran I #کردستان_قم_بوشهر_بم_تالش_ابهر_همدان_ایلام_خراسان_گیلان_مرکزی_هرمزگان_یزد_نیشابور_شاهرود ، #دانشگاه، #اراک، #آبادان، #گرگان #کارون #رشت #کرمان #کرج #لاهیجان

.
💢 این مزدوران فرماندهان گردانهای امام علی بسیج هستند ...

Nov 18, 2019

. 💢 این مزدوران فرماندهان گردانهای امام علی بسیج هستند که با نیروهای خود جهت سرکوب مردم تبریز اعزام شدند منتشر کنید اسامی مزدوران خامنه ای را تا در آینده نزدیک محاکمه شوند این هم نشانه ای محکم از ریزش نیروهای بسیج،مردم بایستی اعتراضات را ادامه بدهند در روز های آتی ریزش نیروها نمود بیشتری خواهد داشت. #اصفهان، #اهواز، #تبریز، #زنجان، #مشهد، #ارومیه، #رشت، #شیراز، #کرمانشاه، #تهران، #خوزستان، #انزلی، #بندرعباس، #iran #tehran I #کردستان_قم_بوشهر_بم_تالش_ابهر_همدان_ایلام_خراسان_گیلان_مرکزی_هرمزگان_یزد_نیشابور_شاهرود ، #دانشگاه، #اراک، #آبادان، #گرگان #کارون #رشت #کرمان #کرج #لاهیجان

ویدئویی که حسن شماعی‌زاده، خواننده ایرانی، در صفحه ای ...

Nov 18, 2019

ویدئویی که حسن شماعی‌زاده، خواننده ایرانی، در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است و نوشته: "هموطن بسیجی، پاسدار ووو مردمی را که سرکوب میکنید، خواهران و برادران شما هستند این مردم بدنبال حقوقی هستند که در اینده فرزندان شما از این حقوق بی بهره نمانند برای تامین زندگی شغل لازم است اما در خدمت ظالم بودن شرافت شما را لکه دار خواهد کرد." #اصفهان، #اهواز، #تبریز، #زنجان، #مشهد، #ارومیه، #رشت، #شیراز، #کرمانشاه، #تهران، #خوزستان، #انزلی، #بندرعباس، #iran #tehran I #کردستان_قم_بوشهر_بم_تالش_ابهر_همدان_ایلام_خراسان_گیلان_مرکزی_هرمزگان_یزد_نیشابور_شاهرود ، #دانشگاه، #اراک، #آبادان، #گرگان #کارون #رشت #کرمان #کرج #لاهیجان

پیش به سوی صدا و سیما های محلی و رادیو های محلی و دفاتر
ر ...

Nov 18, 2019

پیش به سوی صدا و سیما های محلی و رادیو های محلی و دفاتر روزنامه ها و خبر رسانی ها برای پیروزی باید ماشین تبلیغات نظام را تسخیر کنیم. #اصفهان #اهواز #تبریز، #زنجان، #مشهد، #ارومیه، #رشت، #شيراز، #کرمانشاه، #تهران #خوزستان، #انزلی، #بندرعباس، #iran #tehran I #کردستان_قم_بوشهر بم_تالش _ابهر_همدان_ایلام خراسان_گیلان_مر کزی هرمزگان_یزد نیشابور شاهرود ، #دانشگاه، #اراک، #آبادان، #گرگان #کارون #رشت #کرمان #کرج #لاهیجان artesh_mardomi arsalan_afsharshahi3 nazaninafshinjam farzandanebabakekhoramdin farshid_viragoo maryamnaderi.official

🔴سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات ...

Nov 17, 2019

🔴سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات مردم #لاهیجان علیه گران کردن قیمت #بنزین بود، از سوی مردم معترض گوشمالی داده شد. تمامی جاسوسان و سرکوبگران را شناسایی کنید روز حسابرسی نزدیک است✌️✌️✌️ #گرانی_بنزین #تظاهرات_سراسری #اصفهان #تهران #تبریز #مشهد #اراک #تبریز #مشهد #خرم آباد #بندرگناوه #رامهرمز #خرمشهر #بهبهان #آبادان #اهواز #امیدیه #شیراز #ماهشهر #ماهشهری # #جراحی #رامشیر #خوزستان #سیرجان

نحن لانجرأ الإحتكاك بالذاكره بعد الفراق ولهذا نكرهه غا ...

Nov 17, 2019

نحن لانجرأ الإحتكاك بالذاكره بعد الفراق ولهذا نكرهه غالبآ كل الإشياء التي كنا نحبها #لوتس #لاهیجان #الحياة #عشق #همس_الكلام✍🏻 #الخليج #الجميل #شوق #ضيم #ثق_بالله #زياده_متابعين #جميلات

.
آها بگو و رقص گیلکی
ناصر وحدتی عزیز
#گیلان_شاد
@bahar.chay

ش ...

Nov 17, 2019

. آها بگو و رقص گیلکی ناصر وحدتی عزیز #گیلان_شاد bahar.chay شمال #گیلان #موزیک_سنتی # اواز #موسیقی #اهنگ_گیلکی # رشت #لاهیجان‌ #استانه_اشرفیه # سیاهکل #کیاشهر #لنگرود #املش # رودسر #کلاچای #رحیم_آباد # چابکسر #اشکور #رامسر #

🔴 گوشمالی یکی از مزدوران خامنه‌ای که از مردم فیلمبردا ...

Nov 17, 2019

🔴 گوشمالی یکی از مزدوران خامنه‌ای که از مردم فیلمبرداری می‌کرد. ۲۵ آبان 👈سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات مردم #لاهیجان علیه گران کردن قیمت #بنزین بود، از سوی مردم معترض گوشمالی داده شد

در مقابل ظالم نباید مظلوم بود.از خودمان دفاع کنیم... 🔰گ ...

Nov 17, 2019

در مقابل ظالم نباید مظلوم بود.از خودمان دفاع کنیم... 🔰گوشمالی یکی از مزدوران خامنه‌ای که از مردم فیلمبرداری می‌کرد. ۲۵ آبان 🔸سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات مردم  #لاهیجان علیه گران کردن قیمت  #بنزین بود، از سوی مردم معترض گوشمالی داده شد. تمامی جاسوسان و سرکوبگران را شناسایی کنید

میکروبلیدینگ ابروبه ظرافت تارهای ابرو همینقدرطبیعی#هم ...

Nov 17, 2019

میکروبلیدینگ ابروبه ظرافت تارهای ابرو همینقدرطبیعی #همینقدرظریف #میکروبلیدینگابرو #میکروشیدینگ ابرو #میکروپیگمنتیشن ابرو #هاشورمویی #لاهیجان #پانی #

میکروبلیدینگ ابروبه ظرافت تارهای ابرو همینقدرطبیعی#هم ...

Nov 17, 2019

میکروبلیدینگ ابروبه ظرافت تارهای ابرو همینقدرطبیعی #همینقدرظریف #میکروبلیدینگابرو #میکروشیدینگ ابرو #میکروپیگمنتیشن ابرو #هاشورمویی #لاهیجان #پانی #

شید لب زیبا وظریف بدون ورم وخونریزی #شیدلب#رژلب#لاهیجان ...

Nov 17, 2019

شید لب زیبا وظریف بدون ورم وخونریزی #شیدلب #رژلب #لاهیجان #پانی #

شید لب زیبا وظریف بدون ورم وخونریزی #شیدلب#رژلب#لاهیجان ...

Nov 17, 2019

شید لب زیبا وظریف بدون ورم وخونریزی #شیدلب #رژلب #لاهیجان #پانی #

🔴سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات ...

Nov 17, 2019

🔴سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات مردم #لاهیجان علیه گران کردن قیمت #بنزین بود، از سوی مردم معترض گوشمالی داده شد. تمامی جاسوسان و سرکوبگران را شناسایی کنید روز حسابرسی نزدیک است✌️✌️✌️ #گرانی_بنزین #تظاهرات_سراسری #اصفهان #تهران #تبریز #مشهد #اراک #تبریز #مشهد #خرم آباد #بندرگناوه #رامهرمز #خرمشهر #بهبهان #آبادان #اهواز #امیدیه #شیراز #ماهشهر #ماهشهری # #جراحی #رامشیر #خوزستان #سیرجان

🔴#گوشمالی یکی از #مزدوران_خامنه‌ای که از مردم فیلمبرد ...

Nov 17, 2019

🔴 #گوشمالی یکی از #مزدوران_خامنه‌ای که از مردم فیلمبرداری می‌کرد. ۲۵ آبان 👈سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات مردم  #لاهیجان علیه گران کردن قیمت  #بنزین بود، از سوی مردم معترض گوشمالی داده شد. تمامی جاسوسان و سرکوبگران را #شناسایی کنید #ارسالی Freedomessenger

🔴گوشمالی یکی از مزدوران خامنه‌ای که از مردم فیلمبردا ...

Nov 17, 2019

🔴گوشمالی یکی از مزدوران خامنه‌ای که از مردم فیلمبرداری می‌کرد. ۲۵ آبان 👈سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات مردم  #لاهیجان علیه گران کردن قیمت  #بنزین بود، از سوی مردم معترض گوشمالی داده شد. تمامی جاسوسان و سرکوبگران را شناسایی کنید

گوشمالی یکی از مزدوران خامنه‌ای که از مردم فیلمبرداری ...

Nov 17, 2019

گوشمالی یکی از مزدوران خامنه‌ای که از مردم فیلمبرداری می‌کرد. ۲۵ آبان 👈سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات مردم #لاهیجان علیه گران کردن قیمت #بنزین بود، از سوی مردم معترض گوشمالی داده شد.

🔴سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات ...

Nov 17, 2019

🔴سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات مردم #لاهیجان علیه گران کردن قیمت #بنزین بود، از سوی مردم معترض گوشمالی داده شد. تمامی جاسوسان و سرکوبگران را شناسایی کنید روز حسابرسی نزدیک است #براندازم #بنزین_۳۰۰۰_تومنی #بنزین #مرگ_بر_دیکتاتور #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #خامنه_اى_عامل_ويرانى #تهران #بهبهان ایران # هواز # #مشهد #تبریز #اورمیه #خرمشهر #سنندج

_____
🔴گوشمالی یکی از مزدوران خامنه‌ای که از مردم فیلمب ...

Nov 17, 2019

_____ 🔴گوشمالی یکی از مزدوران خامنه‌ای که از مردم فیلمبرداری می‌کرد. ۲۵ آبان 👈سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات مردم  #لاهیجان علیه گران کردن قیمت  #بنزین بود، از سوی مردم معترض گوشمالی داده شد. تمامی جاسوسان و سرکوبگران را شناسایی کنید

🔴گوشمالی یکی از مزدوران خامنه‌ای که از مردم فیلمبردا ...

Nov 17, 2019

🔴گوشمالی یکی از مزدوران خامنه‌ای که از مردم فیلمبرداری می‌کرد. ۲۵ آبان 👈سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات مردم  #لاهیجان علیه گران کردن قیمت  #بنزین بود، از سوی مردم معترض گوشمالی داده شد. تمامی جاسوسان و سرکوبگران را شناسایی کنید #ارسالی 🆑 alahwazyeh

🔴گوشمالی یکی از مزدوران خامنه‌ای که از مردم فیلمبردا ...

Nov 17, 2019

🔴گوشمالی یکی از مزدوران خامنه‌ای که از مردم فیلمبرداری می‌کرد. ۲۵ آبان 👈سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات مردم  #لاهیجان علیه گران کردن قیمت  #بنزین بود، از سوی مردم معترض گوشمالی داده شد. تمامی جاسوسان و سرکوبگران را شناسایی کنید #ارسالی freedommessenger67

🔴سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات ...

Nov 17, 2019

🔴سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات مردم #لاهیجان علیه گران کردن قیمت #بنزین بود، از سوی مردم معترض گوشمالی داده شد. تمامی جاسوسان و سرکوبگران را شناسایی کنید روز حسابرسی نزدیک است✌️✌️✌️ abargorohdaneshjo97

🔴سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات ...

Nov 17, 2019

🔴سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات مردم #لاهیجان علیه گران کردن قیمت #بنزین بود، از سوی مردم معترض گوشمالی داده شد. تمامی جاسوسان و سرکوبگران را شناسایی کنید روز حسابرسی نزدیک است✌️✌️✌️ abargorohdaneshjo97

🔴سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات ...

Nov 17, 2019

🔴سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات مردم #لاهیجان علیه گران کردن قیمت #بنزین بود، از سوی مردم معترض گوشمالی داده شد. تمامی جاسوسان و سرکوبگران را شناسایی کنید روز حسابرسی نزدیک است✌️✌️✌️ abargorohdaneshjo97

🔴سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات ...

Nov 17, 2019

🔴سرگرد نیروی انتظامی که مشغول فیلمبرداری از اعتراضات مردم #لاهیجان علیه گران کردن قیمت #بنزین بود، از سوی مردم معترض گوشمالی داده شد. تمامی جاسوسان و سرکوبگران را شناسایی کنید روز حسابرسی نزدیک است✌️✌️✌️ abargorohdaneshjo97

ایران من بیدار شد👍🤝✌👌✊💚💟❤
به امید پایان دیکتاتو ...

Nov 17, 2019

ایران من بیدار شد👍🤝✌👌✊💚💟❤ به امید پایان دیکتاتوری 💚💟❤✌✊ از خون جوانان وطن لاله روئید ⚘⚘⚘⚘ #ایران #گیلان #تراکتور #تهران #انزلی #رشت #رای_بی_رای #اصفهان #شیراز #تبریز #عادل_فردوسى_پور #شاهزاده_رضا_پهلوی #اردبیل #لاهیجان

افزایش قیمت سوخت و انفجار خشم توده‌ها!
(بخش اول)

در ۲۴ س ...

Nov 17, 2019

افزایش قیمت سوخت و انفجار خشم توده‌ها! (بخش اول) در ۲۴ ساعت گذشته پس از اعلام افزایش سرسام آور قیمت بنزین توسط مقامات ضد خلقی جمهوری اسلامی، ده‌ها شهر ایران بار دیگر به صحنه انفجار خشم و نفرت بر حق توده‌های تحت ستم، علیه حکومت تبدیل گشته است. با اعلام افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین توسط مقامات رژیم و در شرایطی که فشار طاقت فرسای ناشی از گرانی، تورم، فقر و گرسنگی، کمر توده‌های تحت ستم ایران را خم کرده...، موجی از اعتراضات ضد حکومتی با شعارهای "بنزین گرون‌تر شده، فقیر فقیرتر شده"، "مرگ بر دیکتاتور"، "مرگ بر گرانی"، ”توپ، تانک فشفشه، آخوند باید گُم بشه"، "مرگ بر خامنه‌ای"، "نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم" و... بسیاری از شهرهای ایران را از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور درنوردیده است. مردم به جان آمده در این شهرها، خیابان‌ها و جاده‌ها را بسته، بعضی از پمپ بنزین‌ها، شعب بانک و ماشین‌های پلیس، مجسمه انگشتر خمینی و غیره را آتش زده‌اند و به پرتاب سنگ و درگیری با نیروهای سرکوب‌گر جمهوری اسلامی پرداخته اند. بخش دوم در پست بعدی👈 ادامه در کامنت👇👇👇 نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی! زنده باد انقلاب! زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست! چریک‌های فدایی خلق ایران ۲۵ آبان ۱۳۹۸ متن کامل را در سایت سیاهکل و یا تلگرام بذرهای ماندگار مطالعه نمایید.🌹👇 Telegram: BazrhayeMandegar سیاهکل سایت چریک های فدایی خلق ایران www.siahkal.com 👈 از سایت رفیق اشرف دهقانی دیدن نمایید👇 http://www.ashrafdehghani.com #بذرهای_ماندگار #پیام_فدایی #چریکهای_فدایی_خلق_ایران #اشرف_دهقانی #سیاهکل #امپریالیسم #سوسیالیسم #کمونیسم #انقلاب #مبارزه_مسلحانه #دیکتاتور #سرنگونی #اتحاد #نان_کار_آزادی #جمهوری_اسلامی_با_هر_جناح_و_دسته_نابود_باید_گردد #گرانی_بنزین #تظاهرات #تهران #شهر_قدس #شیراز #کرج #رشت #بوشهر #تبریز #سیرجان #کرمانشاه #لاهیجان #بروجن #بهبهان #اهواز

افزایش قیمت سوخت و انفجار خشم توده‌ها!
(بخش اول)

در ۲۴ س ...

Nov 16, 2019

افزایش قیمت سوخت و انفجار خشم توده‌ها! (بخش اول) در ۲۴ ساعت گذشته پس از اعلام افزایش سرسام آور قیمت بنزین توسط مقامات ضد خلقی جمهوری اسلامی، ده‌ها شهر ایران بار دیگر به صحنه انفجار خشم و نفرت بر حق توده‌های تحت ستم، علیه حکومت تبدیل گشته است. با اعلام افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین توسط مقامات رژیم و در شرایطی که فشار طاقت فرسای ناشی از گرانی، تورم، فقر و گرسنگی، کمر توده‌های تحت ستم ایران را خم کرده...، موجی از اعتراضات ضد حکومتی با شعارهای "بنزین گرون‌تر شده، فقیر فقیرتر شده"، "مرگ بر دیکتاتور"، "مرگ بر گرانی"، ”توپ، تانک فشفشه، آخوند باید گُم بشه"، "مرگ بر خامنه‌ای"، "نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم" و... بسیاری از شهرهای ایران را از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور درنوردیده است. مردم به جان آمده در این شهرها، خیابان‌ها و جاده‌ها را بسته، بعضی از پمپ بنزین‌ها، شعب بانک و ماشین‌های پلیس، مجسمه انگشتر خمینی و غیره را آتش زده‌اند و به پرتاب سنگ و درگیری با نیروهای سرکوب‌گر جمهوری اسلامی پرداخته اند. افزایش چند برابری قیمت بنزین که به طور طبیعی موجب یک جهش وحشتناک در سیر گرانی و قیمت تمامی مایحتاج عمومی می‌گردد، یک تعرض وحشیانه دیگر توسط سران دزد و فاسد حکومت به سفره خالی توده‌های گرسنه و رنج‌دیده است که میلیون‌ها تن از توده‌های تحت ستم را هر چه بیشتر به سقوط در زیر خط فقر و گرسنگی و مرگ تدریجی محکوم خواهد نمود. ادامه در کامنت👇 بخش دوم در پست بعدی 👈 نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی! زنده باد انقلاب! زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست! چریک‌های فدایی خلق ایران ۲۵ آبان ۱۳۹۸ متن کامل را در سایت سیاهکل و یا تلگرام بذرهای ماندگار مطالعه نمایید.🌹👇 Telegram: BazrhayeMandegar سیاهکل سایت چریک های فدایی خلق ایران www.siahkal.com 👈 از سایت رفیق اشرف دهقانی دیدن نمایید👇 http://www.ashrafdehghani.com #بذرهای_ماندگار #پیام_فدایی #چریکهای_فدایی_خلق_ایران #اشرف_دهقانی #سیاهکل #امپریالیسم #سوسیالیسم #کمونیسم #انقلاب #مبارزه_مسلحانه #دیکتاتور #سرنگونی #اتحاد #نان_کار_آزادی #جمهوری_اسلامی_با_هر_جناح_و_دسته_نابود_باید_گردد #گرانی_بنزین #تظاهرات #تهران #شهر_قدس #شیراز #کرج #رشت #بوشهر #تبریز #سیرجان #کرمانشاه #لاهیجان #بروجن #بهبهان #اهواز

.
🔴 #صدای_لاهیجان : کشته های جاده ای در گیلان کاهش یافت / ...

Nov 16, 2019

. 🔴 #صدای_لاهیجان : کشته های جاده ای در گیلان کاهش یافت / تحمیل میلیاردها تومان دیه، به بیمه ها به علت خساست! . 📌گزارش پلیس از کاهش کشته‌ها در جاده‌های گیلان خبر می‌دهد که موجب شده از این بابت، بیمه‌ها سود کنند اما در قبال این کسب سود رایگان، حاضر نیستند ریالی در جهت فرهنگ‌سازی و ایمنی ترافیک هزینه کنند. 📌مطابق گزارش پلیس‌راه استان گیلان، تعداد 182 نفر معادل 62 درصد از کل جان‌باختگان ناشی از تصادفات در هفت‌ماهه امسال، مربوط به دو چالش اصلی ترافیکی استان یعنی تصادفات موتورسیکلت و عابر پیاده است اما با این تعداد از کشته‌های جاده‌ای کاهش 23 نفری آمار تلفات جاده‌ای در همین مدت را در استان گیلان شاهد هستیم. 📌مشکل در تهیه کلاه ایمنی جهت اجرای برنامه جامع کاهش تصادفات موتورسیکلت‌سواران و عدم همراهی سایر سازمان‌ها مانند شرکت‌ها بیمه ازجمله دغدغه‌های پلیس‌راه است که باید به آن توجه کافی بشود. 📌یکی از ابزارهای تشویقی جهت حضور جامع هدف موتورسواران اهداء کلاه ایمنی است اما پلیس‌راه استان به دلیل فقدان ردیف بودجه در تأمین و تهیه کلاه ایمنی با مشکل جدی مواجه شده است، دیه یک نفر انسان در ماه‌های عادی سال 270 میلیون و در ماه‌های حرام 360 میلیون تومان است. 📌محمدپور می‌گوید «طی هفت‌ماهه اخیر 60 نفر کاهش کشته در حوادث جاده‌ای داشته‌ایم، بیمه‌ها از این کاهش کشته‌ها که با اهدای کلاه ایمنی صورت گرفته در ماه‌های عادی سال بالغ‌بر 16 میلیارد تومان و در ماه‌های حرام 21 میلیارد تومان سود کرده‌اند اما ریالی از این درآمد خود را برای خرید و اهدا کلاه ایمنی و همچنین فرهنگ‌سازی ترافیک هزینه نکرده‌اند». 📌آمارهایی که پلیس ارائه می‌دهد نشان داده اگر بیمه‌ها حاضر شوند خساست را کنار بگذارند و در راستای فرهنگ‌سازی ترافیک در جامعه و اهدای کلاه ایمنی نقش حداقلی را بازی کنند نه‌تنها ضرر نکرده بلکه سود بیشتری از جیب مردم با بیمه‌گذاری‌های خود کسب می‌کنند. 📌فرمانده پلیس‌راه گیلان می‌گوید «مبلغ هر کلاه حدوداً 80 هزار تومان است و با هزینه دیه 60 نفر کاهش در ماه عادی سال می‌توان 202 هزار و 500 کلاه ایمنی خرید و یا برای سایر آموزش‌های ترافیکی هزینه کرد.»

🗒برنامه مرحله نهایی مسابقات فوتسال لیگ مناطق کشور به ...

Nov 16, 2019

🗒برنامه مرحله نهایی مسابقات فوتسال لیگ مناطق کشور به میزبانی باشگاه کیامیدان . ٢٦ الى ٣٠ ابان ٩٨ . #لاهیجان سالن شهدا کیامیدان لاهیجان در مرحله اول این مسابقات توانست بعنوان تیم اول از گروه دوم این مسابقات به مرحله نهایی صعود کند . بازيهاى تيم كياميدان با رنگ زرد هايلايت شده . منبع: fckyameydanlahijan

،
بلوز
مدل آستین پولکی 
برند fashion ترکیه 🇹🇷
سایز S,m,L,xL
ق ...

Nov 16, 2019

، بلوز مدل آستین پولکی برند fashion ترکیه 🇹🇷 سایز S,m,L,xL قیمت ؛ ۱۲۸ت خرید حضوری و آنلاین فروش بصورت #عمده #تکی #آستارا #رشت #انزلی #لاهیجان #اردبیل #تبریز #ارومیه #بوتیک_زنانه #دخترانه #لباس #پوشاک_زنانه #شومیز #تونیک #تیشرت_دخترانه #هودی #سوئیشرت #بلوز_دخترانه #استانبول #لباس_ترک

🍁
به یاد رسم دلتنگی به یاد لحظه‌هایم باش
.
در این پاییز ...

Nov 16, 2019

🍁 به یاد رسم دلتنگی به یاد لحظه‌هایم باش . در این پاییز تنهایی تو تنها آشنایم باش . . نظرتون در مورد عکس؟ . 📸 rezanadafi🌹 . 🌍 لونک . 🔹️🔹️🔸️🔸️🔸️🔹️🔹️ #سیاهکل #دیلمان #شمال #گیلان #رشت #ایران #شفت #تالش #املش #آستارا #فومن #ماسال #ماسوله #لاهیجان #لنگرود #انزلی #رودبار #رودسر #کلاچای #کیاشهر #سیاهکل_من #mysiahkal

،
بلوز قواره دار 
مدل آستین کیمونو
برند Olivia ترکیه 🇹🇷
س ...

Nov 16, 2019

، بلوز قواره دار مدل آستین کیمونو برند Olivia ترکیه 🇹🇷 سایز S,m,L,xL قیمت ؛ ۱۱۸ت خرید حضوری و آنلاین فروش بصورت #عمده #تکی #آستارا #رشت #انزلی #لاهیجان #اردبیل #تبریز #ارومیه #بوتیک_زنانه #دخترانه #لباس #پوشاک_زنانه #شومیز #تونیک #تیشرت_دخترانه #هودی #سوئیشرت #بلوز_دخترانه #استانبول #لباس_ترک

#کیاشهر
مزون عروس خاله سوری
اجاره لباس عقد و عروسی و جدی ...

Nov 16, 2019

#کیاشهر مزون عروس خاله سوری اجاره لباس عقد و عروسی و جدیدترین غنچه عقد از لباسهای ترک ما دیدن کنید ۰۹۱۱۹۴۴۶۲۸۸ بادتان باشد که مزون خاله سوری شعبه دیگری ندارد هنگام مراجعه حتما به تابلو خاله سوری توجه کنید به دلیل رونمایی نکردن از لباسهای شیک و جدیدمون حتما حصوری یکبار دیدن فرمایید. بمدیدیت سوری عباسی آدرس :بندر کیاشهر اولین میدان بزرگ sori.abbasi . . . . . . . . . . #گیلان #رشت #لنگرود #لاهیجان #بندرانزلی #کوچصفهان #آستارا #آستانه_اشرفیه #املش #صومعه_سرا #فومن #سنگر #خمام #سیاهکل #دیلمان #رودسر #منجیل #ماسال #تالش #چمخاله #کیاشهر #رودبار #رضوانشهر #لشت_نشا #چابکسر #شلمان #کومله #رودبنه #کلاچای

لباس سنتی و اصیل فرشته های گیلان زمین 😍شاد ، رنگارنگ ، ...

Nov 16, 2019

لباس سنتی و اصیل فرشته های گیلان زمین 😍شاد ، رنگارنگ ، پوشیده ، زیبا ، متنوع ، بی نظیر😍 درود بر خانواده هایی که به اصالت اجدادی خود پایبند هستند. rostamabadrudbar #گیلان #گیلانی #رشت #رشتی #رودبار #فومن #شفت #ماسال #شاندرمن #آستارا #حیران_نگین_گیلان #ماسوله #پره_سر #رضوانشهر #پونل #خلخال #رودسر #شال #تالش #لاهیجان #صومعه_سرا #اسالم #منجیل #نمین #عنبران #هیران

تگ بشه🧿
هر چی خاطرات با تو عه 👈🏼❤
کنار خوبیات تو سین ...

Nov 16, 2019

تگ بشه🧿 هر چی خاطرات با تو عه 👈🏼❤ کنار خوبیات تو سینه میکشم💔🖤 با سارا💍😻 sara__talischi پ.ن:گفتیم یه داب اینجوری کمه تو پیج‌با کاپلم🧟‍♀ پ.ن تر:عشوه ها مال خودمون به خودمونه👩‍❤️‍👩 جینگیلی مینگیلی تگ کنید و حمایت 👑 کنسرت #تهران برای سیزدهمین وچهاردهمین سانس تمدیدشد ۲۴آذرماه سالن میلادنمایشگاه بین المللی❤ کنسرت های پیش رو: کنسرت #بستک کنسرت #لاهیجان کنسرت #فردیس_کرج برای تهیه بلیط به سایت Www.iranconcert.com #alirezatalischioriginal #alirezatalischi #alireza_talischi #talischi #talischiband #talischiband

We use cookies, just to track visits to our website, we store no personal details