#هنرمندان_ایرانی

651768
All Photos

Photos about #هنرمندان_ایرانی

وئ رحامن بر... 😔.. لئ ده مئ بو جارائكئ.. جافن من به زناوئ د ...

Nov 22, 2019

وئ رحامن بر... 😔.. لئ ده مئ بو جارائكئ.. جافن من به زناوئ ديتن هه ستن من وه كي تروزكن روزئ. دناف له شئ من دا هه لين😳وو مينا خونافئ لسه ر له شئ وئدا بارين.. هند ياناز ك بوو.. جافن من تاقه تاديتناوئ نه بو لئ ده مئ نيزك دبوي من هه ست بئ دكر اهاا هند دئ رحامن شئ له شئ من ئته ده رئ دئ دلئ من كه فته به ر بئت من هه ناسن من دئ راوستن وو ده مئ گرنشي.. ؟ من هه ست دكربه حشت شئ عه سمانا هاته خار وو دناف رحامن دا اكنجي بوو لئ وي ده مئ من زاني عه شقاوئ به حشتا لسه ر عه رديه وو او حوريامنا سه رعه رديه...؟؟💔👐🙃 ______________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

خیابان هارا تا تا نابودی این رژیم ترک نخواهیم کرد،دیکت ...

Nov 22, 2019

خیابان هارا تا تا نابودی این رژیم ترک نخواهیم کرد،دیکتاتور بودن جمهوری اسلامی به همگان حتی به کسانی که هنوز به اسلام اعتقاد دارن ثابت شده از تمام کسانی هنوز به تظاهرات ها نپیوستن میخواهیم که هرچه سریع به خیابان ها امده و معترضین را حمایت کنند زنده باد تمام مبارزین عزیز🌹 #قیام_آبان۹۸ #انقلاب_آزادی #تحریم_بنزین_بهانست_کل_نظام_نشانست #رضا_شاه_روحت_شاد #تحریم_بنزین #بنزین_۳۰۰۰_تومنی #سپاه_تروریستی_پاسداران #نظام_رفتنیست #اتحاد_مردمی #اعتصابات_سراسری #اعتراضات_سراسری #اریامهر #براندازم #براندازیم #تظاهرات #تظاهرات_سراسری #تهران #جاوید_شاه #جانم_فدای_ایرانم #رضا_پهلوی #رضاشاه_بزرگ #ورزشکاران #هنرمندان_ایرانی #پرسپولیس_نیوز #استقلال💙 #ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما #iranprotests

گه له ك جافه ري ته مام هه ر من رئت كر سلاف بوته به لئ ته ب ...

Nov 22, 2019

گه له ك جافه ري ته مام هه ر من رئت كر سلاف بوته به لئ ته به رسف نه دا گه له ك گه له ك سوباس بوته🙃👐💔 ____________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

جه وا به رخو سفك كه ين خه ريبيارحه كئ
كو ججارا زفرين بو ن ...

Nov 20, 2019

جه وا به رخو سفك كه ين خه ريبيارحه كئ كو ججارا زفرين بو نه بيت🙃💔 _________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

 ...

Nov 17, 2019

هه كه ر دلئ من خه ريبياوئ دا بگريت
گه له ك دئ عه شقئ توبه  ...

Nov 17, 2019

هه كه ر دلئ من خه ريبياوئ دا بگريت گه له ك دئ عه شقئ توبه كه ن💔🌚✋ _______________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

دفئ بده نگيا شه فئ دا ازيئ بو
مرنئ دمرم🌚💔
______________________ ...

Nov 17, 2019

دفئ بده نگيا شه فئ دا ازيئ بو مرنئ دمرم🌚💔 ____________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

ته از دين كرم دئ عه شقاخودا ماتو خول
دينئ خو ناكي خودان ...

Nov 15, 2019

ته از دين كرم دئ عه شقاخودا ماتو خول دينئ خو ناكي خودان😔✋💔 __________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

هه كه اف شيان خه ون بيت بوجي هه تا نوكه نفستينه😑✋💔
_____ ...

Nov 15, 2019

هه كه اف شيان خه ون بيت بوجي هه تا نوكه نفستينه😑✋💔 _____________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

 ...

Nov 15, 2019

از بخوت خوناگه هم از بو كئ خوت ئازارده م😑✋💔
_________________ ...

Nov 12, 2019

از بخوت خوناگه هم از بو كئ خوت ئازارده م😑✋💔 _______________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

وه ره من بكوزه من نه هئلا فئ زيانابئ رامان
اودلئ من دايه ...

Nov 12, 2019

وه ره من بكوزه من نه هئلا فئ زيانابئ رامان اودلئ من دايه ته تنئ ئشو ده رت ترامان😔✋💔 ________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

ده ردئ ته ئشئ گرتم دئ بشي اف ده ردئ ته( به ربو)
بشتى توجوي ...

Nov 7, 2019

ده ردئ ته ئشئ گرتم دئ بشي اف ده ردئ ته( به ربو) بشتى توجوي شيانامن بئ ته (ده ربه ده ربو) 💔🙌😔 ______________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

دابجين دادئ خريئ دره وا لمه دكه ن😳💔
________________________________ ...

Nov 6, 2019

دابجين دادئ خريئ دره وا لمه دكه ن😳💔 ______________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

دلئ من يئ نه رمه من وه كي ته دله كئ ره ق نينه
گوت دئ بشتى  ...

Nov 3, 2019

دلئ من يئ نه رمه من وه كي ته دله كئ ره ق نينه گوت دئ بشتى ته مرم باكا قه برئ وئ ده ف من نينه💔🙌😔 ______________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

💔🙌😔
______________________________________________
Store jber nakn😘
چافه رئ کار ...

Nov 3, 2019

💔🙌😔 ______________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

ته از شكاندم به س من هه ر رئزربهاداته
ته عه شق خلاس كر خي ...

Nov 2, 2019

ته از شكاندم به س من هه ر رئزربهاداته ته عه شق خلاس كر خيانه ت شاهاداته💔🙌😔 ______________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #zayıflama #zaxy #zaxoyi #zaxo_ #duhoki_ #dubai #doberman #tattoo #turkiye #tumblr #vido #vida #viral #çetik #çanta #catsofinstagram #çukur #sexygay #style #رمضان #رومنسيات #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_ #زاخوكامن #دهوك #هنرمندان_ایرانی #iraq #istanbul OCTOBER 29

خودئ به حشتئ وان حه رام كه ت يئ تولمن حه رام كري💔🙌😔
___ ...

Nov 1, 2019

خودئ به حشتئ وان حه رام كه ت يئ تولمن حه رام كري💔🙌😔 ______________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

بخابن هاش من فه توشبه ر عه شقامنا(داخباري)
شبه ر دره وئن  ...

Oct 31, 2019

بخابن هاش من فه توشبه ر عه شقامنا(داخباري) شبه ر دره وئن ته شفيدي شينابارانئ (اخ باري🌧️) 💔🙌😔 ______________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

بخابن هاشمن فه توشبه ر عه شقامنا(داخباري😳)
شفيدي شبه ر ...

Oct 29, 2019

بخابن هاشمن فه توشبه ر عه شقامنا(داخباري😳) شفيدي شبه ردره وئن ته شينابارانئ (اخ باري🌧️) 💔🙌😔 ______________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

😅💔كه نيامن بئ حالئ من تئت جنكي هشتا وه كي دينا (حه زته  ...

Oct 26, 2019

😅💔كه نيامن بئ حالئ من تئت جنكي هشتا وه كي دينا (حه زته دكم) 😳💔 ______________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

من فئت بكه مه هه وار وئ كه نيابئ رامان😅💔دگه ل هه وار ي ...

Oct 22, 2019

من فئت بكه مه هه وار وئ كه نيابئ رامان😅💔دگه ل هه وار ين خو ده ربخم😳💔 ______________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

عه شق هه مي ياري بو وو ته{شمن بر} توگه هشتيه هيفياخو ووته ...

Oct 19, 2019

عه شق هه مي ياري بو وو ته{شمن بر} توگه هشتيه هيفياخو ووته {شبن بر} 😭💔 ax_falak ______________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

ته از شكاندم به س من هه ر. رئزو{بهاداته}
ته عه شق خلاس كر  ...

Oct 15, 2019

ته از شكاندم به س من هه ر. رئزو{بهاداته} ته عه شق خلاس كر خيانه ت {شهاداته} 🥀💔😔 ______________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

من شي دفياخوشيادابم {هه ر ده م}
به لئ وئ وه ل من كر از ده س ...

Oct 15, 2019

من شي دفياخوشيادابم {هه ر ده م} به لئ وئ وه ل من كر از ده ستا شئ خوشيا{به رده م} 🥀💔😔[ناف به دله👈Walid_Doski3] _____________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

ده ردئ ته ئشئ گرتم دئ بزي ده ردئ ته به ر بوبشتي توجوي شيا ...

Oct 11, 2019

ده ردئ ته ئشئ گرتم دئ بزي ده ردئ ته به ر بوبشتي توجوي شيانامن بئ ته ده ربه ده ربو💔😔 ______________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

ام هاتادوماهيئ نه ماينه گه لك به لئ ازيئ دل خوشم جكو روز ...

Oct 3, 2019

ام هاتادوماهيئ نه ماينه گه لك به لئ ازيئ دل خوشم جكو روزه كئ توبه شه ك بوي شئ شيانامن🥀😔💔[ناف به دله👈Walid_Doski3] ______________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

هه كه ر هه مي  هه فال بوبانه هه فال باش بزانه ججارا بيرها ...

Sep 24, 2019

هه كه ر هه مي هه فال بوبانه هه فال باش بزانه ججارا بيرهاتن نه دبونه ئشو ئازار😳💔 ______________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

هه كه از{ شياناخو} بكه مه جيروك دئ ده وله تا {خه مامن} (كنه ...

Sep 23, 2019

هه كه از{ شياناخو} بكه مه جيروك دئ ده وله تا {خه مامن} (كنه) {سه روك} 💔🥀😔 ______________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

شفيدي وه ره هيفياته به لئ مخابن فه نه توهاتي نه {مرن} 🥀 ...

Sep 20, 2019

شفيدي وه ره هيفياته به لئ مخابن فه نه توهاتي نه {مرن} 🥀💔😔 __________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

من شبركرن شبركر من نه شياته شبركه م🥀💔😔[ناف به دله👈Wa ...

Sep 19, 2019

من شبركرن شبركر من نه شياته شبركه م🥀💔😔[ناف به دله👈Walid_Doski3] ___________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

دلئ من يئ نه رمه من وه كي ته {دله كئ ره ق نينه}
گوت دئ بشتى ...

Sep 17, 2019

دلئ من يئ نه رمه من وه كي ته {دله كئ ره ق نينه} گوت دئ بشتى ته. مرم باكا {قه برئ وئ ره خمن فه نينه} 🤒 _____________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

من يا گولئ بوي تو يابويه خوشتفيائكي دي😔🖐️
___________________ ...

Sep 16, 2019

من يا گولئ بوي تو يابويه خوشتفيائكي دي😔🖐️ ____________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

ته ج تشت نه دانه من تنئ ته دلئ من مادي كر 💔😔☝️[ناف به  ...

Sep 14, 2019

ته ج تشت نه دانه من تنئ ته دلئ من مادي كر 💔😔☝️[ناف به دله👈Walid_Doski3] ___________________________________________ Store jber nakn😘 چافه رئ کاره کی جان بن چیکرنا فیدووا ب جانترین شیوه ستران‌♬تورکی♪کوردی♫ عه ره بی فیدوویت په یجی مه جیوازن . ____________________________ فیدیو بدلی ته بت ____________________________ لایک❤ ➕کومینت 💬 کن ____________________________ ستوري ش بيرنه كه ____________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #zaxoi  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #zayıflama  #zaxy  #zaxoyi  #zaxo_  #duhoki_  #dubai  #doberman  #tattoo  #turkiye  #tumblr  #vido  #vida  #viral  #çetik  #çanta  #catsofinstagram  #çukur  #sexygay  #style  #رمضان  #رومنسيات  #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان_اربيل_  #زاخوكامن  #دهوك  #هنرمندان_ایرانی  #iraq  #istanbul OCTOBER 29 Instagram Log in|Sign up

We use cookies, just to track visits to our website, we store no personal details